Momentul adevarului in partida Marin- Dreev

Teoria critica, practica revitalizeaza

cu comentariul marelui maestru Mihail Marin 2556

bob-dreev-2g3-mutare-criticata-de-teorie-dar-viabila-in-practica1

2.g3 – Mutare criticata in practica dar viabila in practica

(1) Marin,Mi (2556) – Dreev,A (2670) [A11]

51st It Reggio Emilia ITA (6), 01.01.2009

[Marin]

La ora desfãsurãrii partidei de fatã, turneul traversa un moment psihologic interesant. Cu o zi în urmã, Dreev câstigase o partidã grea împotriva liderului Almasi, care nu cedase nici mãcar o jumãtate de punct de la începerea turneului. Anticipând un pic, putem spune cã marele maestru maghiar a fost atât de dezamãgit de cursul partidei respective încât a iesit treptat din lupta pentru primul loc, realizând numai 50% în rundele rãmase. Ajuns pe +2, Dreev pãrea cã se aflã pe o curbã ascendentã, motiv pentru care mã asteptam la o partidã aprigã, fãrã compromisuri. 1.c4 c6 [Dupã cum am mentionat în comentariile la partida cu Gustafsson, am pregãtit pentru Reggio câteva sisteme agresive bazate pe sacrificiul pionului c4.

bob-landa-analiza-konstantin-landa-greu-de-convins-sa-accepte-evidentul

Konstantin Landa – greu convins sa accepte evidentul

Cu 3 zile în urmã, partida cu Landa continuase 1…e6 2.g3 d5 3.Bg2 Nf6 4.Nf3 dxc4 5.Na3! (O mutare pe nedrept criticatã de teorie.) 5…Bxa3 6.bxa3 b5 (O mutare extrem de riscantã, dar care este datã în cãrti ca o rãsturnare a sistemului ales de alb.) 7.Ne5 Nd5 8.d3 Qf6 9.d4!? Pierderea de tempo este justificatã de pozitia expusã a damei negre. 9…Nd7 10.0-0 0-0 11.e4 N5b6 12.f4 Qe7 (Negrul pregateste …¥b7. 12…Nxe5?! 13.fxe5 ar fi dat sanse de atac albului.; 12…Bb7? pierde nebunul dupã 13.Nxd7 Nxd7 14.e5) 13.Nc6 Qe8

marin-dreev1

Dupã partidã, Landa s-a arãtat foarte mirat de jocul meu în deschidere. Este o atitudine tipicã pentru multi dintre jucãtorii ex-sovietici de nivel mediu, atunci când câstigã: ei încearcã sã demonstreze cã adversarul nu a avut nici o sansã. Trebuie mentionat cã în acest stadiu al partidei Landa era rosu la fatã si mai dispunea de aproximativ 10 minute de gândire… În plan obiectiv, negrul nu poate sta bine dupã ce a cedat centrul si perechea de nebuni, efectuând 3 mutãri de damã înainte de a-si încheia dezvoltarea. 14.a4! Nxa4 15.Ba3 a5 În acest moment, m-am relaxat prematur si am jucat 16.¥xf8. Nu este o mutare tipicã stilului meu: de obicei sacrific calitatea… În timp ce nebunul se îndrepta spre câmpul f8, am observat într- o strãfulgerare cã 16.e5! ar fi pus probleme grele negrului. Cuprins de dezamãgire, am avansat pionul ‘e’ o mutare mai târziu, într-un moment în care aceastã mutare pierde frotat…] 2.g3 O surprizã la mutarea a doua! Teoreticienii sustin într-un glas cã albul nu obtine absolut nimic fianchetând nebunul împotriva Apãrãrii Slave. 2…d5 3.Nf3 Nf6 4.Bg2 dxc4 5.0-0 Nbd7 6.Na3 Nb6 7.Qc2 Be6! [În timpul pregãtirii pentru turneu, am ajuns la concluzia cã aceasta este cea mai bunã continuare, deoarece continuã dezvoltarea naturalã a flancului damei. Teoria recomandã 7…Qd5 , dar dupã 8.Ne1© întârzierea în dezvoltare a negrului rãmâne factorul determinant.] 8.Ng5 Qd7

marin-dreev2

9.b3!? Aceastã mutare nu s-a întâlnit pânã acum în partide serioase. Albul joacã în spiritul Gambitului Volga, deschizând coloane pe flancul damei. Între timp, negrul trebuie sã recupereze întârzierea în dezvoltarea flancului regelui. Spre deosebire de Landa, Dreev a numit planul meu “foarte interesant”. Fiind vorba de un fost candidat la titlul mondial (si un jucãtor de extra-clasã, în general), atitudinea sa obiectivã si, într-un anumit sens, generoasã, nu m-a surprins. 9…cxb3 10.axb3 Bg4!? Prima mutare nouã pentru mine. [Eu analizasem în principal 10…g6 .] 11.d3?! [Mutarea aceasta nu este suficient de activã. Merita atentie 11.d4!© luptând pentru spatiu în centru. Capturarea pionului pare destul de periculoasã, în vreme ce dupã mutãri de dezvoltare normale albul ar continua ca si în partidã, cu ¤c4.] 11…e5! 12.Nc4 Nxc4 13.bxc4 Bc5! [Nu am observat aceastã mutare. Eu asteptam 13…Be7 14.Be3ƒ când negrul nu poate evita slãbirea flancului damei.] 14.Ra5?! [O nouã inexactitate. Era mai bine 14.Bb2! Qe7 (Dupã 14…Bd4 contactul dintre nebuni îl favorizeazã pe alb, deoarece rãmâne vulnerabil pionul a7. 15.Ra5 0-0 16.Rfa1©) 15.e3!© urmat de d4.] 14…Qe7! 15.Bb2 0-0 16.Nf3 Bxf3 17.Bxf3 Nd7 18.Rb1÷

marin-dreev-3

Albul are fãrã îndoialã compensatie pentru pionul sacrificat, dar în nici un caz avantaj. Negrul îsi poate consolida flancul damei, dar declansarea operatiunilor active pe flancul regelui ar putea duce la complicatii cu douã tãisuri. 18…Rfe8 19.Bc3 Bb6 20.Ra2 Nc5 21.Qb2 Rad8 22.Bb4 f5 23.Bg2! Pentru a putea rãspunde la …e4 cu d4. 23…Rd7 24.Qa1 [Albul nu poate mentine legãtura cu 24.Qa3 din cauza 24…e4! …£e5] 24…Qd8 25.Bc3 Qc7 Dreev a jucat aceastã fazã a partidei cu mare precizie. Nu am reusit sã gãsesc nici o formã favorabilã de a slãbi flancul damei cu ¦xa7 sau ¥a5. De aceea, a trebuit sã efectuez mutãri neutre, de mentinere a tensiunii. 26.Bh3?! [O pierdere de timp nejustificatã. Albul ar fi trebuit sã se regrupeze cu 26.Rd2 Rf7 27.Qa3© . În acest caz, negrul nu ar fi putut deschide jocul în conditii la fel de bune ca în partidã.] 26…Rf7 27.Bg2″ Recunoasterea greselii anterioare. Pentru a întelege faza urmãtoare a partidei, trebuie mentionat cã ambii jucãtori se aflau deja în crizã de timp. 27…f4!” Atacul asupra câmpului f2 devine periculos. 28.d4! Unica formã de a rãmâne în partidã. 28…exd4 29.Bxd4

marin-dreev-4

În ciuda avantajului sãu material, negrul are probleme strategice pe flancul regelui, puternic slãbit de avansarea pionilor si de migratia figurilor usoare pe celãlalt flanc. Singura problemã a albului rãmâne pasivitatea temporarã a damei. (A se compara cu varianta sugeratã la mutarea a 26-a). 29…Rd7?! [29…Qd7³] 30.Rd2 Qd8 31.Bh3? [31.gxf4!÷] 31…Nb3 [31…Rd6!?] 32.Rxb3

marind5

32…Bxd4? O gresealã scuzabilã în crizã de timp. La orice mutare de damã, urmeazã …¥xf2!+ [32…Rxd4! 33.Rbd3 Rxd3 34.Rxd3 Qe7 35.Rd7 Qf8³] 33.Bxd7!² Un trãznet cãzut din senin! Cu toate cã pozitia negrului rãmâne apãrabilã, Dreev va cãdea pradã demoralizãrii, atât în partidã, cât si în concurs. Pânã la sfârsitul turneului, el nu avea sã mai câstige nici-o partidã, ba mai mult, avea sã piardã în ultima rundã un final superior… 33…Bxa1 34.Be6+ Kf8 35.Rxd8 Rxd8 36.Rxb7

marind6

36…Re8? [Aceastã mutare pierde un pion important. Desi din punct de vedere general, schimbul 36…fxg3 37.hxg3 constituie o concesie pozitionalã, el ar fi oferit sanse mai bune de remizã. Partida ar fi putut continua 37…Re8 38.Bg4 Re7 39.Rb8+ Re8 40.Rb3 Re4 41.Bf3 Rxc4 42.Rb8+ Kf7 43.Rb7+ Kf8 (43…Kf6 ar duce la pierderea pionului c6 dupã 44.Rxa7±) 44.Rxa7² În perspectiva avansãrii pionilor albi de pe flancul regelui, negrul are de îndurat o apãrare grea.] 37.Rf7+ Kg8 38.Re7+ Kf8 39.Rf7+ Kg8 40.Rf6+ Kh8 41.Rxf4±

marind7

Criza de timp s-a terminat cu un dezastru total pentru negru. El are un pion în minus si structura mai putin compactã. Prezenta nebunilor de culori diferite oferã o destul de palidã sperantã de remizã. 41…g5 42.Re4 a5 43.c5

marind8

43…Bb2? Dreev a efectuat aceastã mutare dupã o lungã gândire. Dupã partidã, el mi-a mãrturisit cã a crezut pânã în ultimul moment cã poate salva partida, bazându-se pe culoarea nefavorabilã a câmpului de transformare a pionului alb h. [Ultima posibilitate de a mentine rezultatul final incert ar fi fost. 43…a4! 44.Rxa4 (Acum 44.Bf5? conduce la remizã, deoarece dupã 44…Rxe4 45.Bxe4 a3 46.Bxc6 Bd4 47.Bd5 Bxc5 48.Kg2 Kg7 49.f4 gxf4 50.gxf4 Kf6 51.e4 Bd6 52.Kf3 h5= albul nu poate forta avansarea pionului la h4, deoarece nebunul este tintuit pe diagonala a2-g8. Comparati cu pozitia similarã din partidã, unde pionul a se aflã pe linia a 5-a.) 44…Rxe6 45.Rxa1 Rxe2 46.Ra8+ Kg7 47.Rc8 Re6 48.g4±

marind9

În timp ce Dreev gândea, eram destul de sceptic în legãturã cu sansele de câstig ale albului în aceastã pozitie. Albul amenintã sã câstige spatiu în mod decisiv cu ¦g2-g3 si h4, dar mã temeam de o spargere rapidã cu …h5. Dupã cum am constatat ulterior, aceastã resursã defensivã nu este realistã: 48…Kg6 (48…h5? 49.gxh5 Kh6 50.Rd8+-) 49.h3!! …¢g2-g3, f3, h4. Aceastã mutare a fost sugeratã de secondantul meu la Reggio, Daniele Vocaturo. (Ideea lui Daniele este de a evita varianta 49.Kg2?! h5 50.Rg8+ Kf7 51.Rxg5 hxg4 52.Kg3 Re4 53.Rxg4 Re5 54.Rc4 în care câstigul albului este problematic. Tura sa este pasivã, în timp ce pionii f si h nu ar asigura câstigul în cazul cedãrii pionului c5.) 49…h5? 50.Rg8+!+-] 44.Bf5!+- Am efectuat aceastã mutare cu un sentiment de imensã usurare. Pe timpul lui Dreev, recapitulasem mental cele câteva pozitii critice relationate cu finalul rezultat dupã schimbul turelor. Ca rezultat, am jucat foarte repede faza finalã a partidei. În acest moment aveam rãmase pe ceas 40 de minute (în sistem de adãugare de 30 de secunde la fiecare mutare), iar la final acumulasem deja 43 de minute! 44…Rxe4TM 45.Bxe4 Bd4 46.Bxc6 Bxc5

marind10

47.Kg2 Kg7 48.f4 gxf4 49.gxf4 Kf6 50.Kf3 Bb4 [O posibilã idee defensivã ar fi fost 50…Bf8 51.e4 Bg7 52.Ba4 Ke6 53.Bb3+ Ke7 54.e5 Bh8

marind11

Dacã albul ar juca ¢e4 urmat de f5, positia ar fi remizã. Eu tineam minte din cãrtile de final ale lui Averbah cã, în absenta tuturor pionilor marginali, albul câstigã mentinând pionul pe f4, pentru a limita nebunul advers. Iatã o posibilã continuare. 55.Kg4 (55.Ke4 Bg7 56.f5?? Bh8=) 55…Bg7 56.Kg5+-

marind12

si negrul va intra curând în zugzwang.] 51.e4 Bd6 52.h3 Bc7 53.Kg4 h5+ [Fortat. Dupã 53…Bb8 54.e5+ Bxe5 55.fxe5+ Kxe5 56.Kg5 albul câstigã pionul h7, fãrã a permite revenirea regelui negru spre h8.] 54.Kf3 [54.Kg3 era putin mai exact.] 54…h4 [54…Bd6 nu ar fi schimbat esential pozitia. 55.Kg3 (55.h4!?; 55.Be8 Bc7 56.Bxh5? a4!) 55…Bc7 56.Be8 h4+ 57.Kg4 si, mai departe, ca în partidã.] 55.Kg4 Bd6 56.Ba4

marind13

În acest moment, am sesizat o usoarã tresãrire a adversarului meu. Se pare cã de-abia acum a sesizat el pericolul… 56…Bc7 57.Bb3 Bd6 58.e5+! Totul este pregãtit pentru operatia de simplificare. 58…Bxe5 59.fxe5+ Kxe5 60.Kg5‡

marind14

Ultima pozitie teoreticã importantã. Negrul este în zugzwang. Prezenta pionului a nu poate schimba cu nimic soarta partidei. 60…a4 61.Ba2 a3 62.Bb3 [Si, în vederea variantei 62.Bb3 Kd6 63.Kxh4 Ke7 64.Kg5 Kf8 65.Kf6+- Dreev a cedat.

bob-dreev-analiza-in-centrul-de-presa-totul-e-mult-mai-simplu

In centrul de presa totul este mult mai simplu

Dupã ce am demonstrat partida în centrul de presã al turneului, cineva m-a întrebat: cum e posibil ca un expert în finaluri de talia lui Dreev sã nu îsi fi dat seama de pericolele din finalul de nebuni? E greu de dat un rãspuns complet, dar am observat cã în general forta în final a unui mare maestru tinde sã se manifeste mai degrabã în pozitiile mai bune decât în cele în care trebuie sã facã balans pe marginea prãpastiei…] 1-0

Aici puteti revedea aprtida

11 Comentarii

 • vasyly66

  Foarte precis disecata partida, cu acuratete de chirurg sahistic.
  Multumim Maestre Marin.

  ianuarie 26, 2009 - 10:13 pm Raspunde
 • Mihail Marin

  O completare: In pozitia finala a variantei din comentariul de la mutarea a 50-a, ar fi trebuit sa mentionez ca albul va forta pionul h sa avanseze (Nc2), deschizand drumul regelui spre g6, cu posibilitatile de zugzwang pomenite si fara ca pionii aditionali sa mai incurce in vreun fel jocul din finalul analizat de Averbah. Ca o dezvoltare a subiectului, acest plan nu ar fi fost posibil cu pionul negru pe a3. Totusi, albul mai dispune de un plan la fel de periculos: avansarea pionului h pana la h6, obligand nebunul advers sa intre in “pat” cu Nh8, dupa care zugzwang-ul este inevitabil. Am descoperit acest al doilea plan in timpul unei analize cu Almasi pe marginea partidei cu Dreev, cu ocazia cinei din seara respectiva, fara a avea tabla de sah in fata. Din pacate, cu pionul pe a3 negrul are la dispozitie planul de remiza bazat pe h5, mentionat in partida.

  ianuarie 27, 2009 - 9:23 am Raspunde
 • Catalin

  Îl consider pe Marin cel mai erudit sahist roman al momentului.V-aţi întrebat de ce nu este în echipa olimpică ? Citiţi interviul dat de Sergiu Grunberg pe site-ul http://www.frsah.ro si aflaţi răspunsul…

  ianuarie 27, 2009 - 9:47 am Raspunde
 • rodantero

  Frumoasa partida (dar trebuie sa-mi fac timp s-o studiez mai pe indelete). Altfel, subscriu la cele spuse de Catalin (foarte interesant si interviul dlui. Grunberg).

  ianuarie 27, 2009 - 2:55 pm Raspunde
 • Deschapelles

  D-le Marin,

  Foarte frumoase comentariile dvs. si ma bucur ca le citesc direct in limba noastra stramoseasca, spre deosebire de cele de pe Chessbase.

  Aveti cel putin o carte bestseller “Learn from the Legends” si alte carti foarte bine vazute – eu insumi am citit un capitol din “Legends” si e exact ce cred ca am eu nevoie la nivelul destul de scazut de joc pe care il “posed” in momentul de fata. Cred sincer ca explicatiile pe care le dati acolo m-ar ajuta si sunt foarte “pornit” sa intru in posesia cartii.

  As vrea sa o pot cumpara de undeva si sa nu fiu nevoit sa dau foarte multi bani pe transport international. E ok in Engleza, dar sunt sigur (sper, cel putin) ca sunt destui romani care ar dori sa o citeasca in limba materna.

  Aveti vreun plan de a va publica cartile si in Romania? Daca nu, macar exista o posibilitate de a cumpara din cartile scrise de dumneavoastra DIN Romania?

  Multumesc! 🙂

  ianuarie 29, 2009 - 5:36 pm Raspunde
 • Mihail Marin

  Stimate domnule “Deschapelles”,

  Va multumesc pentru mesaj. In legatura cu acesta, am doua vesti bune. Chiar in clipa de fata, este in lucru traducerea in limba romana a cartii mele Learn from the Legends (initiativa ii apartine presedintelui FRSah, Ion Dobronauteanu). Planuiesc sa public cam la aceeasi data si cartea despre Theodor Ghitescu (compusa din amintirile mele fata de Domnia sa cat si felul in care mi-a influentat cariera, completate cu o bogata sectiune de partide alese). Lansarea este prevazuta pentru campionatele de copii si juniori din luna aprilie.

  februarie 2, 2009 - 4:17 pm Raspunde
 • rodantero

  Iata o veste foarte buna, mai ales avand in vedere penuria de carti de sah in limba romana. Sper sa poata fi si gasita 🙂 . Ce edituro o va publica, pentru ca si eu sunt foarte interesat?

  februarie 2, 2009 - 4:41 pm Raspunde
 • nicu valahu

  Multumesc si eu pentru vestile bune, si ma inscriu deja pe lista de asteptare… a cartilor. Sper sa apuc macar una dintre ele!

  februarie 2, 2009 - 5:24 pm Raspunde
 • Cipri Muntean

  Stimate dl. Marin, felicitari pentru victoria din aceasta partida si analiza foarte buna a partidei. Bafta in continuare.

  februarie 2, 2009 - 7:16 pm Raspunde
 • Mihail Marin

  Nu sunt sigur de numele editurii, dar ii voi informa pe cititorii site-ului de indata ce voi afla amanunte. Cred ca ambele carti vor fi distribuite prin marile librarii, dar in mod sigur vor aparea si pe tarabele lui Emil Pessi, prezent la toate competitiile importante.

  februarie 3, 2009 - 2:49 pm Raspunde
 • vasim

  “Learn from the Legends” era deja pe lista mea de cumparaturi.
  Dar lista fiind deja prea mare am zis ca mai astept unpic.
  Acum ca am primit vestea publicarii ei in limba romana o sa astept pana atunci, nu de alta dar nu am nici o carte de sah in limba romana:)
  O sa o adaug la cele 2 carti scrise de dumneavoastra si pe care le posed in acest moment: Secrets of Chess Defence, Secrets of Attacking Chess.
  Felicitari pentru aceasta initiativa si sper sa urmeze si alte carti de exemplu cele scrise impreuna cu domnul Valentin Stoica: Beating the Open Games, A Spanish Repertoire for Black dar si Grandmaster Repertoire 3: The English Opening.

  februarie 3, 2009 - 4:46 pm Raspunde

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.