Gaudeamus VI – Lista de Start & rezultate runda I, perechi runda II

LISTA DE PARTICIPANTI

1.  Grecescu, Gabriel-Andrei          2406      im  
2.  Dinu, Dumitru-Daniel              2265      fm  
3.  Vladescu, Florin-George           2229          
4.  Radu, Ioan                        2175          
5.  Giurumia, Sorin                   2168      fm  
6.  Nuta, Dan                         2149          
7.  Raducanu, Andrei-Augustin         2133          
8.  Dragomir, Nicolae-Laurentiu       2110          
9.  Zamfirescu, Bogdan                2107      fm  
10. Irimia, Ionut                     2106          
11. Grigore, Gigi                     2086          
12. Cirlan, Ionut-Gheorghe            2085          
13. Petrescu, Cristian                2071          
14. Achirei, Daniel-Laurentiu         2060          
15. Danet, Nicolae                    2048          
16. Smatoc, Marian                    2041          
17. Andronescu, Madalin               2039          
18. Nastase, Robert-Paul              2038          
19. Dinu, Dionisie-Adrian             2033          
20. Irimia, Horia-Ion                 2013          
21. Nicolescu, Ilie                   1953          
22. Popescu, Sabina                   1932      wfm 
23. Neagu, Mihai-Cosmin               1898          
24. Ieran, Florin-Liviu               1887           – runda II
25. Vasilescu, Maria                  1886          
26. Cosmulescu, Alexandru-Paul        1885          
27. Spiegelberg, Silvia         GER   1859          
28. Barbu, George-Emilian             1842          
29. Matei, Stefan-Razvan              1842          
30. Ghituleanu, Nicolae               1834          
31. Vladescu, Ovidiu-Viorel           1831          
32. Ioan, Cezar-Octavian              1827          
33. Miroi, Robert-Andrei              1813          
34. Untu, Liviu-Doru                  1805          
35. Parlog, Constantin                1801          
36. Armeanu, Ninel-Claudiu            1776          
37. Moroianu, George                  1772          
38. Ticu, Constantin                  1729          
39. Ciortan, Mihail                   1728          
40. Costache, Florin-Remus            1707          
41. Fluerariu, Radu                   1705          
42. Colac, Marius-Daniel              1684          
43. Untu, Marius-Catalin              1680          
44. Bancu, Constantin                 1660          
45. Nastase, Andreea-Cristina         1658          
46. Zamora, Aurel                     1640          
47. Andronache, Mihai                 1625          
48. Banzea, Alexandru-Bogdan          1620          
49. Stefan, Mihai                     1620          
50. Otetea, Andrei                    1607          
51. Chvulescu, Adrian-Alexandru       1555          
52. Oprita, Matei                     1550          
53. Ene, Mihnea-Gabriel               1537          
54. Moroianu, Stefan                  1535          
55. Titiriga, Dumitru-Alin            1514          
56. Bolea, Alexandru                  1446          
57. Rasca, Mihnea                          1600     
58. Coman, Mihnea-George                   1511     
59. Otetea, Ioana                          1471     
60. Florea, Adrian                         1458     
61. Jidovu, Alexandra-Irina                1362     
62. Tolea, Adrian                          1201     
63. Ionescu, Mihnea                        1200 

RUNDA I

1 Grecescu, Gabriel-Andrei   2406 [0]      1:0    Ioan, Cezar-Octavian         1840 [0] 
2 Miroi, Robert-Andrei       1801 [0]      0:1    Dinu, Dumitru-Daniel         2265 [0] 
3 Vladescu, Florin-George    2229 [0]     .5:.5   Untu, Liviu-Doru             1805 [0] 
4 Parlog, Constantin         1801 [0]      0:1    Radu, Ioan                   2175 [0] 
5 Giurumia, Sorin            2168 [0]      1:0    Armeanu, Ninel-Claudiu       1776 [0] 
6 Moroianu, George           1750 [0]      0:1    Nuta, Dan                    2149 [0] 
7 Raducanu, Andrei-Augustin  2133 [0]      1:0    Ciortan, Mihail              1728 [0] 
8 Costache, Florin-Remus     1707 [0]      0:1    Dragomir, Nicolae-Laurentiu  2110 [0] 
9 Zamfirescu, Bogdan         2107 [0]      1:0    Fluerariu, Radu              1705 [0] 
10 Colac, Marius-Daniel       1684 [0]      0:1    Irimia, Ionut                2106 [0] 
11 Grigore, Gigi              2086 [0]      1:0    Untu, Marius-Catalin         1680 [0] 
12 Bancu, Constantin          1660 [0]      0:1    Cirlan, Ionut-Gheorghe       2085 [0] 
13 Petrescu, Cristian         2071 [0]      1:0    Nastase, Andreea-Cristina    1658 [0] 
14 Zamora, Aurel              1640 [0]      -:+    Achirei, Daniel-Laurentiu    2060 [0] 
15 Danet, Nicolae             2058 [0]      1:0    Andronache, Mihai            1591 [0] 
16 Banzea, Alexandru-Bogdan   1637 [0]      0:1    Smatoc, Marian               2041 [0] 
17 Andronescu, Madalin        2039 [0]      1:0    Stefan, Mihai                1620 [0] 
18 Otetea, Andrei             1607 [0]      0:1    Nastase, Robert-Paul         2038 [0] 
19 Dinu, Dionisie-Adrian      2033 [0]     .5:.5   Chivulescu, Adrian-Alexandru 1555 [0] 
20 Oprita, Matei              1550 [0]     .5:.5   Irimia, Horia-Ion                 [0] 
21 Nicolescu, Ilie            1935 [0]     .5:.5   Ene, Mihnea-Gabriel          1537 [0] 
22 Moroianu, Stefan           1509 [0]      0:1    Popescu, Sabina              1932 [0] 
23 Neagu, Mihai-Cosmin        1898 [0]      1:0    Titiriga, Dumitru-Alin       1514 [0] 
24 Bolea, Alexandru           1446 [0]      0:1    Vasilescu, Maria             1886 [0] 
25 Cosmulescu, Alexandru-Paul 1881 [0]      1:0    Rasca, Mihnea                     [0] 
26 Coman, Mihnea-George            [0]      0:1    Spiegelberg, Silvia          1859 [0] 
27 Barbu, George-Emilian      1842 [0]      1:0    Otetea, Ioana                     [0] 
28 Florea, Adrian                  [0]      0:1    Matei, Stefan-Razvan         1842 [0] 
29 Ghituleanu, Nicolae        1834 [0]      1:0    Jidovu, Alexandra-Irina           [0] 
30 Tolea, Adrian                   [0]      1:0    Vladescu, Ovidiu-Viorel      1816 [0] 
31 Ionescu, Mihnea                 [0]     .5:.5   Ticu, Constantin             1729 [0]

RUNDA II

1 Smatoc, Marian               2041 [1]       :     Grecescu, Gabriel-Andrei   2406 [1] 
2 Dinu, Dumitru-Daniel         2265 [1]       :     Danet, Nicolae             2058 [1] 
3 Radu, Ioan                   2175 [1]       :     Andronescu, Madalin        2039 [1] 
4 Nastase, Robert-Paul         2038 [1]       :     Giurumia, Sorin            2168 [1] 
5 Nuta, Dan                    2149 [1]       :     Neagu, Mihai-Cosmin        1898 [1] 
6 Popescu, Sabina              1932 [1]       :     Raducanu, Andrei-Augustin  2133 [1] 
7 Dragomir, Nicolae-Laurentiu  2110 [1]       :     Cosmulescu, Alexandru-Paul 1881 [1] 
8 Vasilescu, Maria             1886 [1]       :     Zamfirescu, Bogdan         2107 [1] 
9 Irimia, Ionut                2106 [1]       :     Barbu, George-Emilian      1842 [1] 
10 Spiegelberg, Silvia          1859 [1]       :     Grigore, Gigi              2086 [1] 
11 Cirlan, Ionut-Gheorghe       2085 [1]       :     Ghituleanu, Nicolae        1834 [1] 
12 Matei, Stefan-Razvan         1842 [1]       :     Petrescu, Cristian         2071 [1] 
13 Achirei, Daniel-Laurentiu    2060 [1]       :     Tolea, Adrian                   [1] 
14 Ticu, Constantin             1729 [.5]      :     Vladescu, Florin-George    2229 [.5]
15 Ene, Mihnea-Gabriel          1537 [.5]      :     Dinu, Dionisie-Adrian      2033 [.5]
16 Chivulescu, Adrian-Alexandru 1555 [.5]      :     Nicolescu, Ilie            1935 [.5]
17 Ieran, Florin-Liviu          1887 [.5]      :     Oprita, Matei              1550 [.5]
18 Irimia, Horia-Ion                 [.5]      :     Raducanu, Alberto          1859 [.5]
19 Untu, Liviu-Doru             1805 [.5]      :     Ionescu, Mihnea                 [.5]
20 Ioan, Cezar-Octavian         1840 [0]       :     Zamora, Aurel              1640 [0] 
21 Vladescu, Ovidiu-Viorel      1816 [0]       :     Banzea, Alexandru-Bogdan   1637 [0] 
22 Stefan, Mihai                1620 [0]       :     Miroi, Robert-Andrei       1801 [0] 
23 Andronache, Mihai            1591 [0]       :     Parlog, Constantin         1801 [0] 
24 Armeanu, Ninel-Claudiu       1776 [0]       :     Otetea, Andrei             1607 [0] 
25 Titiriga, Dumitru-Alin       1514 [0]       :     Moroianu, George           1750 [0] 
26 Ciortan, Mihail              1728 [0]       :     Moroianu, Stefan           1509 [0] 
27 Rasca, Mihnea                     [0]       :     Costache, Florin-Remus     1707 [0] 
28 Fluerariu, Radu              1705 [0]       :     Bolea, Alexandru           1446 [0] 
29 Otetea, Ioana                     [0]       :     Colac, Marius-Daniel       1684 [0] 
30 Untu, Marius-Catalin         1680 [0]       :     Coman, Mihnea-George            [0] 
31 Jidovu, Alexandra-Irina           [0]       :     Bancu, Constantin          1660 [0] 
32 Nastase, Andreea-Cristina    1658 [0]       :     Florea, Adrian                  [0]

ALTE POSTARI RELEVANTE

2 Comentarii

  • Gabriel G.

    nu se vede runda a IIa

    august 20, 2012 - 9:38 pm Raspunde
  • colac marius daniel

    de ce nu se vede a treia runda

    august 21, 2012 - 9:01 pm Raspunde

Lasa un Comentariu

Adresa dvs de email nu va fi publicata.