Stiri din sah – Duminica 02.12.2012

IMG_9849WFM Teodora Traistaru (III), WFM Raluca Sgircea( I ), WGM Luminita Cosma(II)

foto: Florin Tanase

Update 18.05

1. CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI de Şah rapid, blitz şi dezlegări (masculin şi feminin) au programat astazi concursul de blitz. Noii campioni ai Romaniei la blitz sunt Jianu Vlad-Cristian si Sgircea Silvia-Raluca:

Masculin

Runda 1

Bo.

No.

Name

Rtg

Pts.

Result

Pts.

Name

Rtg

No.

1

46

CM Tomoaie Marian

1990

0

0 – 1

0

GM Murariu Andrei

2529

2

2

3

IM Miron Lucian-Costin

2526

0

0 – 1

0

I Bolog Iulian

1962

47

3

48

I Vrencian Lehel

1961

0

1 – 0

0

GM Nanu Costica-Ciprian

2537

1

4

4

IM Mateuta Gabriel

2517

0

1 – 0

0

I Marin Victor-Mihai

1947

49

5

50

I Dumitrescu Robert-Constantin

1943

0

0 – 1

0

GM Jianu Vlad-Cristian

2498

5

6

6

GM Badea Bela

2491

0

1 – 0

0

I Turcu Ion

1937

51

7

52

I Cimpoiasu Dan

1936

0

– – +

0

GM Ionescu Constantin

2441

7

8

8

IM Grunberg Mihai-Lucian

2429

0

1 – 0

0

I Atomei Cristian

1929

53

9

54

I Pirvulescu Adrian

1908

0

+ – –

0

FM Anton Teodor

2423

9

10

10

IM Doncea Vladimir

2422

0

1 – 0

0

I Frunza Ionel

1895

55

11

56

CM Fugulyan Grigore

1892

0

0 – 1

0

IM Burnoiu Nicolae-Costel

2407

11

12

12

IM Manea Alexandru

2404

0

1 – 0

0

I Campeanu Alin-Vivian

1873

57

13

58

I Cosmulescu Alexandru-Paul

1869

0

0 – 1

0

IM Grecescu Gabriel-Andrei

2391

13

14

15

NM Stanciu Alexandru-Ovidiu

2363

0

1 – 0

0

I Baciu Radu-George

1856

59

15

60

I Paune Florea

1855

0

0 – 1

0

NM Miroiu George-Catalin

2318

16

16

14

FM Dobre Claudiu-Cristian

2364

0

1 – 0

0

I Enache Marius-Laurentiu

1853

61

17

62

I Raducu Marcel

1840

0

0 – 1

0

NM Enache Danut-Alexandru

2296

17

18

18

FM Daianu Cristian-Clement

2271

0

1 – 0

0

CM Gavrilescu David

1838

63

19

64

I Barbu George-Emilian

1823

0

0 – 1

0

NM Ciobanu Aurelian

2267

19

20

20

FM Baciu Stefan

2243

0

1 – 0

0

I Vladescu Ovidiu-Viorel

1798

65

21

66

I Miroi Robert-Andrei

1778

0

0 – 1

0

NM Mosnegutu Klauss

2239

21

22

22

NM Vladescu Florin-George

2225

0

1 – 0

0

I Camarascu Radu-Stefan

1771

67

23

68

I Marinescu Iustin

1747

0

0 – 1

0

NM Nita Lucian

2206

23

24

24

NM Stanca Adrian

2194

0

1 – 0

0

I Banzea Alexandru-Bogdan

1723

69

25

70

I Colac Marius-Daniel

1698

0

0 – 1

0

FM Pessi Emil-George

2184

25

26

26

CM Dolana Andrei-Theodor

2147

0

1 – 0

0

I Mihalea Stefan

1693

71

27

72

CM Pruna Constantin

1686

0

0 – 1

0

CM Dicu Razvan-Stefan

2145

27

28

28

CM Nastase Robert-Paul

2135

0

1 – 0

0

I Otetea Andrei

1656

73

29

74

I Ciocanaru Andrei

1653

0

0 – 1

0

CM Raducanu Andrei-Augustin

2131

29

30

30

I Paramanov Sergiu

2126

0

– – +

0

I Iorga Corneliu

1652

75

31

76

CM Hlinschi Mihai

1633

0

0 – 1

0

I Irimia Ionut

2107

31

32

32

I Dragomir Nicolae-Laurentiu

2097

0

1 – 0

0

I Chivulescu Adrian-Alexandru

1562

77

33

78

I Cristian Codrut

1562

0

0 – 1

0

CM Tanase Florin-Gheorghe

2071

33

34

34

I David Alexandru-Vasile

2071

0

1 – 0

0

I Gheorghiu Alexandru-Dan

1540

79

35

80

I Zamora Aurel

1537

0

0 – 1

0

I Stanciu Robert

2070

35

36

36

CM Toma Radu-Cristian

2058

0

1 – 0

0

II Moroianu Stefan

1520

81

37

82

II Pasca Mihai-Alexandru

1511

0

0 – 1

0

CM Grigore Gigi

2057

37

38

38

I Danet Nicolae

2054

0

½ – ½

0

I Pana Marian

1500

83

39

84

II Bucsoiu Vlad

1489

0

0 – 1

0

I Turlea Constantin

2054

39

40

40

I Deac Bogdan-Daniel

2018

0

1 – 0

0

I Enache Valentin

1333

85

41

86

Cocos Mihai

1129

0

0 – 1

0

I Borodi Cosmin-Alin

2017

41

42

42

FM Georgescu Gabriel-Ioan

2016

0

1 – 0

0

III Coman Vasile

1096

87

43

88

III Corneanu Radu-Nicolae

1063

0

0 – 1

0

I Vladescu Alin-Cristian

2012

43

44

44

CM Cernea Radu-Gheorghe

2010

0

1 – 0

0

III Andrei Alexandru-Daniel

1018

89

45

90

III Nistor Valentin-Vasile

1017

0

0 – 1

0

CM Georgescu Cristian

2004

45

46

91

Florea Adrian

1001

0

1

bye

Runda 2

Bo.

No.

Name

Rtg

Pts.

Result

Pts.

Name

Rtg

No.

1

2

GM Murariu Andrei

2529

1

0 – 1

1

CM Dolana Andrei-Theodor

2147

26

2

27

CM Dicu Razvan-Stefan

2145

1

½ – ½

1

IM Mateuta Gabriel

2517

4

3

5

GM Jianu Vlad-Cristian

2498

1

1 – 0

1

CM Nastase Robert-Paul

2135

28

4

29

CM Raducanu Andrei-Augustin

2131

1

1 – 0

1

GM Badea Bela

2491

6

5

31

I Irimia Ionut

2107

1

0 – 1

1

GM Ionescu Constantin

2441

7

6

32

I Dragomir Nicolae-Laurentiu

2097

1

0 – 1

1

IM Grunberg Mihai-Lucian

2429

8

7

33

CM Tanase Florin-Gheorghe

2071

1

0 – 1

1

IM Doncea Vladimir

2422

10

8

11

IM Burnoiu Nicolae-Costel

2407

1

½ – ½

1

I David Alexandru-Vasile

2071

34

9

35

I Stanciu Robert

2070

1

0 – 1

1

IM Manea Alexandru

2404

12

10

13

IM Grecescu Gabriel-Andrei

2391

1

1 – 0

1

CM Toma Radu-Cristian

2058

36

11

37

CM Grigore Gigi

2057

1

0 – 1

1

FM Dobre Claudiu-Cristian

2364

14

12

39

I Turlea Constantin

2054

1

0 – 1

1

NM Stanciu Alexandru-Ovidiu

2363

15

13

16

NM Miroiu George-Catalin

2318

1

½ – ½

1

I Deac Bogdan-Daniel

2018

40

14

17

NM Enache Danut-Alexandru

2296

1

1 – 0

1

FM Georgescu Gabriel-Ioan

2016

42

15

41

I Borodi Cosmin-Alin

2017

1

0 – 1

1

FM Daianu Cristian-Clement

2271

18

16

19

NM Ciobanu Aurelian

2267

1

1 – 0

1

CM Cernea Radu-Gheorghe

2010

44

17

43

I Vladescu Alin-Cristian

2012

1

0 – 1

1

FM Baciu Stefan

2243

20

18

21

NM Mosnegutu Klauss

2239

1

0 – 1

1

I Vrencian Lehel

1961

48

19

45

CM Georgescu Cristian

2004

1

1 – 0

1

NM Vladescu Florin-George

2225

22

20

23

NM Nita Lucian

2206

1

1 – 0

1

I Pirvulescu Adrian

1908

54

21

47

I Bolog Iulian

1962

1

0 – 1

1

NM Stanca Adrian

2194

24

22

25

FM Pessi Emil-George

2184

1

1 – 0

1

Florea Adrian

1001

91

23

83

I Pana Marian

1500

½

0 – 1

1

I Iorga Corneliu

1652

75

24

1

GM Nanu Costica-Ciprian

2537

0

1 – 0

½

I Danet Nicolae

2054

38

25

68

I Marinescu Iustin

1747

0

0 – 1

0

IM Miron Lucian-Costin

2526

3

26

69

I Banzea Alexandru-Bogdan

1723

0

0 – 1

0

FM Anton Teodor

2423

9

27

71

I Mihalea Stefan

1693

0

0 – 1

0

CM Tomoaie Marian

1990

46

28

49

I Marin Victor-Mihai

1947

0

1 – 0

0

I Colac Marius-Daniel

1698

70

29

73

I Otetea Andrei

1656

0

0 – 1

0

I Dumitrescu Robert-Constantin

1943

50

30

51

I Turcu Ion

1937

0

1 – 0

0

CM Pruna Constantin

1686

72

31

53

I Atomei Cristian

1929

0

1 – 0

0

I Ciocanaru Andrei

1653

74

32

55

I Frunza Ionel

1895

0

1 – 0

0

CM Hlinschi Mihai

1633

76

33

77

I Chivulescu Adrian-Alexandru

1562

0

0 – 1

0

CM Fugulyan Grigore

1892

56

34

57

I Campeanu Alin-Vivian

1873

0

1 – 0

0

I Cristian Codrut

1562

78

35

79

I Gheorghiu Alexandru-Dan

1540

0

0 – 1

0

I Cosmulescu Alexandru-Paul

1869

58

36

59

I Baciu Radu-George

1856

0

1 – 0

0

I Zamora Aurel

1537

80

37

81

II Moroianu Stefan

1520

0

0 – 1

0

I Paune Florea

1855

60

38

61

I Enache Marius-Laurentiu

1853

0

1 – 0

0

II Pasca Mihai-Alexandru

1511

82

39

85

I Enache Valentin

1333

0

1 – 0

0

I Raducu Marcel

1840

62

40

63

CM Gavrilescu David

1838

0

1 – 0

0

II Bucsoiu Vlad

1489

84

41

87

III Coman Vasile

1096

0

0 – 1

0

I Barbu George-Emilian

1823

64

42

65

I Vladescu Ovidiu-Viorel

1798

0

1 – 0

0

Cocos Mihai

1129

86

43

89

III Andrei Alexandru-Daniel

1018

0

0 – 1

0

I Miroi Robert-Andrei

1778

66

44

67

I Camarascu Radu-Stefan

1771

0

0 – 1

0

III Corneanu Radu-Nicolae

1063

88

45

90

III Nistor Valentin-Vasile

1017

0

1

bye
46

30

I Paramanov Sergiu

2126

0

0

not paired
47

52

I Cimpoiasu Dan

1936

0

0

not paired

Runda 3

Bo.

No.

Name

Rtg

Pts.

Result

Pts.

Name

Rtg

No.

1

20

FM Baciu Stefan

2243

2

0 – 1

2

GM Jianu Vlad-Cristian

2498

5

2

7

GM Ionescu Constantin

2441

2

1 – 0

2

NM Ciobanu Aurelian

2267

19

3

8

IM Grunberg Mihai-Lucian

2429

2

1 – 0

2

NM Nita Lucian

2206

23

4

10

IM Doncea Vladimir

2422

2

1 – 0

2

NM Stanca Adrian

2194

24

5

12

IM Manea Alexandru

2404

2

1 – 0

2

FM Pessi Emil-George

2184

25

6

26

CM Dolana Andrei-Theodor

2147

2

0 – 1

2

IM Grecescu Gabriel-Andrei

2391

13

7

14

FM Dobre Claudiu-Cristian

2364

2

0 – 1

2

CM Raducanu Andrei-Augustin

2131

29

8

15

NM Stanciu Alexandru-Ovidiu

2363

2

1 – 0

2

CM Georgescu Cristian

2004

45

9

48

I Vrencian Lehel

1961

2

0 – 1

2

NM Enache Danut-Alexandru

2296

17

10

75

I Iorga Corneliu

1652

2

0 – 1

2

FM Daianu Cristian-Clement

2271

18

11

4

IM Mateuta Gabriel

2517

1 – 0

NM Miroiu George-Catalin

2318

16

12

40

I Deac Bogdan-Daniel

2018

1 – 0

IM Burnoiu Nicolae-Costel

2407

11

13

34

I David Alexandru-Vasile

2071

½ – ½

CM Dicu Razvan-Stefan

2145

27

14

47

I Bolog Iulian

1962

1

0 – 1

1

GM Nanu Costica-Ciprian

2537

1

15

50

I Dumitrescu Robert-Constantin

1943

1

0 – 1

1

GM Murariu Andrei

2529

2

16

3

IM Miron Lucian-Costin

2526

1

1 – 0

1

I Marin Victor-Mihai

1947

49

17

6

GM Badea Bela

2491

1

1 – 0

1

I Atomei Cristian

1929

53

18

9

FM Anton Teodor

2423

1

1 – 0

1

I Turcu Ion

1937

51

19

54

I Pirvulescu Adrian

1908

1

0 – 1

1

NM Mosnegutu Klauss

2239

21

20

22

NM Vladescu Florin-George

2225

1

0 – 1

1

I Campeanu Alin-Vivian

1873

57

21

28

CM Nastase Robert-Paul

2135

1

1 – 0

1

I Baciu Radu-George

1856

59

22

56

CM Fugulyan Grigore

1892

1

0 – 1

1

I Irimia Ionut

2107

31

23

58

I Cosmulescu Alexandru-Paul

1869

1

0 – 1

1

I Dragomir Nicolae-Laurentiu

2097

32

24

60

I Paune Florea

1855

1

0 – 1

1

CM Tanase Florin-Gheorghe

2071

33

25

64

I Barbu George-Emilian

1823

1

0 – 1

1

I Stanciu Robert

2070

35

26

36

CM Toma Radu-Cristian

2058

1

1 – 0

1

I Enache Marius-Laurentiu

1853

61

27

66

I Miroi Robert-Andrei

1778

1

½ – ½

1

CM Grigore Gigi

2057

37

28

76

CM Hlinschi Mihai

1633

0

0 – 1

1

I Turlea Constantin

2054

39

29

88

III Corneanu Radu-Nicolae

1063

1

1 – 0

1

I Borodi Cosmin-Alin

2017

41

30

42

FM Georgescu Gabriel-Ioan

2016

1

1 – 0

1

CM Gavrilescu David

1838

63

31

91

Florea Adrian

1001

1

0 – 1

1

I Vladescu Alin-Cristian

2012

43

32

44

CM Cernea Radu-Gheorghe

2010

1

1 – 0

1

I Vladescu Ovidiu-Viorel

1798

65

33

46

CM Tomoaie Marian

1990

1

1 – 0

1

III Nistor Valentin-Vasile

1017

90

34

38

I Danet Nicolae

2054

½

1 – 0

1

I Enache Valentin

1333

85

35

55

I Frunza Ionel

1895

1

½ – ½

½

I Pana Marian

1500

83

36

62

I Raducu Marcel

1840

0

½ – ½

0

I Chivulescu Adrian-Alexandru

1562

77

37

78

I Cristian Codrut

1562

0

0 – 1

0

I Camarascu Radu-Stefan

1771

67

38

80

I Zamora Aurel

1537

0

0 – 1

0

I Marinescu Iustin

1747

68

39

82

II Pasca Mihai-Alexandru

1511

0

0 – 1

0

I Banzea Alexandru-Bogdan

1723

69

40

70

I Colac Marius-Daniel

1698

0

1 – 0

0

I Gheorghiu Alexandru-Dan

1540

79

41

84

II Bucsoiu Vlad

1489

0

0 – 1

0

I Mihalea Stefan

1693

71

42

72

CM Pruna Constantin

1686

0

1 – 0

0

II Moroianu Stefan

1520

81

43

86

Cocos Mihai

1129

0

1 – 0

0

I Otetea Andrei

1656

73

44

74

I Ciocanaru Andrei

1653

0

0 – 1

0

III Coman Vasile

1096

87

45

89

III Andrei Alexandru-Daniel

1018

0

1

bye
46

30

I Paramanov Sergiu

2126

0

0

not paired
47

52

I Cimpoiasu Dan

1936

0

0

not paired

Runda 4

Bo.

No.

Name

Rtg

Pts.

Result

Pts.

Name

Rtg

No.

1

5

GM Jianu Vlad-Cristian

2498

3

1 – 0

3

NM Stanciu Alexandru-Ovidiu

2363

15

2

13

IM Grecescu Gabriel-Andrei

2391

3

1 – 0

3

GM Ionescu Constantin

2441

7

3

17

NM Enache Danut-Alexandru

2296

3

0 – 1

3

IM Grunberg Mihai-Lucian

2429

8

4

18

FM Daianu Cristian-Clement

2271

3

½ – ½

3

IM Doncea Vladimir

2422

10

5

29

CM Raducanu Andrei-Augustin

2131

3

0 – 1

3

IM Manea Alexandru

2404

12

6

40

I Deac Bogdan-Daniel

2018

1 – 0

IM Mateuta Gabriel

2517

4

7

1

GM Nanu Costica-Ciprian

2537

2

1 – 0

2

I Dragomir Nicolae-Laurentiu

2097

32

8

2

GM Murariu Andrei

2529

2

0 – 1

2

I David Alexandru-Vasile

2071

34

9

31

I Irimia Ionut

2107

2

0 – 1

2

IM Miron Lucian-Costin

2526

3

10

33

CM Tanase Florin-Gheorghe

2071

2

1 – 0

2

GM Badea Bela

2491

6

11

35

I Stanciu Robert

2070

2

0 – 1

2

FM Anton Teodor

2423

9

12

39

I Turlea Constantin

2054

2

1 – 0

2

FM Dobre Claudiu-Cristian

2364

14

13

19

NM Ciobanu Aurelian

2267

2

1 – 0

2

CM Toma Radu-Cristian

2058

36

14

45

CM Georgescu Cristian

2004

2

0 – 1

2

FM Baciu Stefan

2243

20

15

21

NM Mosnegutu Klauss

2239

2

1 – 0

2

FM Georgescu Gabriel-Ioan

2016

42

16

23

NM Nita Lucian

2206

2

1 – 0

2

CM Cernea Radu-Gheorghe

2010

44

17

24

NM Stanca Adrian

2194

2

1 – 0

2

CM Tomoaie Marian

1990

46

18

25

FM Pessi Emil-George

2184

2

½ – ½

2

I Vrencian Lehel

1961

48

19

43

I Vladescu Alin-Cristian

2012

2

0 – 1

2

CM Dolana Andrei-Theodor

2147

26

20

27

CM Dicu Razvan-Stefan

2145

2

1 – 0

2

I Iorga Corneliu

1652

75

21

57

I Campeanu Alin-Vivian

1873

2

0 – 1

2

CM Nastase Robert-Paul

2135

28

22

11

IM Burnoiu Nicolae-Costel

2407

1 – 0

2

III Corneanu Radu-Nicolae

1063

88

23

16

NM Miroiu George-Catalin

2318

1 – 0

I Danet Nicolae

2054

38

24

37

CM Grigore Gigi

2057

1 – 0

I Frunza Ionel

1895

55

25

41

I Borodi Cosmin-Alin

2017

1

0 – 1

I Miroi Robert-Andrei

1778

66

26

65

I Vladescu Ovidiu-Viorel

1798

1

0 – 1

1

NM Vladescu Florin-George

2225

22

27

67

I Camarascu Radu-Stefan

1771

1

1 – 0

1

I Bolog Iulian

1962

47

28

49

I Marin Victor-Mihai

1947

1

0 – 1

1

I Marinescu Iustin

1747

68

29

69

I Banzea Alexandru-Bogdan

1723

1

0 – 1

1

I Dumitrescu Robert-Constantin

1943

50

30

51

I Turcu Ion

1937

1

1 – 0

1

I Colac Marius-Daniel

1698

70

31

53

I Atomei Cristian

1929

1

1 – 0

1

CM Pruna Constantin

1686

72

32

71

I Mihalea Stefan

1693

1

0 – 1

1

I Pirvulescu Adrian

1908

54

33

83

I Pana Marian

1500

1

0 – 1

1

CM Fugulyan Grigore

1892

56

34

85

I Enache Valentin

1333

1

0 – 1

1

I Cosmulescu Alexandru-Paul

1869

58

35

59

I Baciu Radu-George

1856

1

0 – 1

1

Cocos Mihai

1129

86

36

87

III Coman Vasile

1096

1

1 – 0

1

I Paune Florea

1855

60

37

61

I Enache Marius-Laurentiu

1853

1

1 – 0

1

III Andrei Alexandru-Daniel

1018

89

38

63

CM Gavrilescu David

1838

1

1 – 0

1

Florea Adrian

1001

91

39

90

III Nistor Valentin-Vasile

1017

1

0 – 1

1

I Barbu George-Emilian

1823

64

40

73

I Otetea Andrei

1656

0

0 – 1

½

I Raducu Marcel

1840

62

41

77

I Chivulescu Adrian-Alexandru

1562

½

1 – 0

0

I Ciocanaru Andrei

1653

74

42

80

I Zamora Aurel

1537

0

0 – 1

0

CM Hlinschi Mihai

1633

76

43

81

II Moroianu Stefan

1520

0

1 – 0

0

I Cristian Codrut

1562

78

44

79

I Gheorghiu Alexandru-Dan

1540

0

1 – 0

0

II Pasca Mihai-Alexandru

1511

82

45

84

II Bucsoiu Vlad

1489

0

1

bye
46

30

I Paramanov Sergiu

2126

0

0

not paired
47

52

I Cimpoiasu Dan

1936

0

0

not paired

Runda 5

Bo.

No.

Name

Rtg

Pts.

Result

Pts.

Name

Rtg

No.

1

12

IM Manea Alexandru

2404

4

½ – ½

4

GM Jianu Vlad-Cristian

2498

5

2

8

IM Grunberg Mihai-Lucian

2429

4

½ – ½

4

IM Grecescu Gabriel-Andrei

2391

13

3

10

IM Doncea Vladimir

2422

1 – 0

I Deac Bogdan-Daniel

2018

40

4

18

FM Daianu Cristian-Clement

2271

0 – 1

3

GM Nanu Costica-Ciprian

2537

1

5

3

IM Miron Lucian-Costin

2526

3

1 – 0

3

NM Nita Lucian

2206

23

6

7

GM Ionescu Constantin

2441

3

½ – ½

3

NM Stanca Adrian

2194

24

7

9

FM Anton Teodor

2423

3

1 – 0

3

CM Dicu Razvan-Stefan

2145

27

8

15

NM Stanciu Alexandru-Ovidiu

2363

3

1 – 0

3

CM Raducanu Andrei-Augustin

2131

29

9

26

CM Dolana Andrei-Theodor

2147

3

1 – 0

3

NM Enache Danut-Alexandru

2296

17

10

28

CM Nastase Robert-Paul

2135

3

0 – 1

3

NM Ciobanu Aurelian

2267

19

11

20

FM Baciu Stefan

2243

3

1 – 0

3

I Turlea Constantin

2054

39

12

34

I David Alexandru-Vasile

2071

3

1 – 0

3

NM Mosnegutu Klauss

2239

21

13

4

IM Mateuta Gabriel

2517

1 – 0

3

CM Tanase Florin-Gheorghe

2071

33

14

37

CM Grigore Gigi

2057

0 – 1

IM Burnoiu Nicolae-Costel

2407

11

15

48

I Vrencian Lehel

1961

1 – 0

NM Miroiu George-Catalin

2318

16

16

66

I Miroi Robert-Andrei

1778

0 – 1

FM Pessi Emil-George

2184

25

17

54

I Pirvulescu Adrian

1908

2

0 – 1

2

GM Murariu Andrei

2529

2

18

6

GM Badea Bela

2491

2

1 – 0

2

CM Fugulyan Grigore

1892

56

19

14

FM Dobre Claudiu-Cristian

2364

2

1 – 0

2

I Turcu Ion

1937

51

20

22

NM Vladescu Florin-George

2225

2

1 – 0

2

I Atomei Cristian

1929

53

21

58

I Cosmulescu Alexandru-Paul

1869

2

1 – 0

2

I Irimia Ionut

2107

31

22

32

I Dragomir Nicolae-Laurentiu

2097

2

0 – 1

2

I Campeanu Alin-Vivian

1873

57

23

68

I Marinescu Iustin

1747

2

0 – 1

2

I Stanciu Robert

2070

35

24

36

CM Toma Radu-Cristian

2058

2

1 – 0

2

CM Gavrilescu David

1838

63

25

42

FM Georgescu Gabriel-Ioan

2016

2

0 – 1

2

I Enache Marius-Laurentiu

1853

61

26

64

I Barbu George-Emilian

1823

2

0 – 1

2

I Vladescu Alin-Cristian

2012

43

27

44

CM Cernea Radu-Gheorghe

2010

2

0 – 1

2

I Camarascu Radu-Stefan

1771

67

28

75

I Iorga Corneliu

1652

2

0 – 1

2

CM Georgescu Cristian

2004

45

29

46

CM Tomoaie Marian

1990

2

1 – 0

2

III Coman Vasile

1096

87

30

50

I Dumitrescu Robert-Constantin

1943

2

1 – 0

2

III Corneanu Radu-Nicolae

1063

88

31

86

Cocos Mihai

1129

2

1 – 0

I Raducu Marcel

1840

62

32

55

I Frunza Ionel

1895

1 – 0

I Chivulescu Adrian-Alexandru

1562

77

33

38

I Danet Nicolae

2054

½ – ½

1

I Marin Victor-Mihai

1947

49

34

76

CM Hlinschi Mihai

1633

1

0 – 1

1

I Borodi Cosmin-Alin

2017

41

35

47

I Bolog Iulian

1962

1

1 – 0

1

I Gheorghiu Alexandru-Dan

1540

79

36

81

II Moroianu Stefan

1520

1

0 – 1

1

I Baciu Radu-George

1856

59

37

60

I Paune Florea

1855

1

1 – 0

1

I Pana Marian

1500

83

38

65

I Vladescu Ovidiu-Viorel

1798

1

1 – 0

1

II Bucsoiu Vlad

1489

84

39

89

III Andrei Alexandru-Daniel

1018

1

0 – 1

1

I Banzea Alexandru-Bogdan

1723

69

40

70

I Colac Marius-Daniel

1698

1

0 – 1

1

I Enache Valentin

1333

85

41

91

Florea Adrian

1001

1

0 – 1

1

I Mihalea Stefan

1693

71

42

72

CM Pruna Constantin

1686

1

1 – 0

1

III Nistor Valentin-Vasile

1017

90

43

78

I Cristian Codrut

1562

0

0 – 1

0

I Otetea Andrei

1656

73

44

74

I Ciocanaru Andrei

1653

0

1 – 0

0

I Zamora Aurel

1537

80

45

82

II Pasca Mihai-Alexandru

1511

0

1

bye
46

30

I Paramanov Sergiu

2126

0

0

not paired
47

52

I Cimpoiasu Dan

1936

0

0

not paired

Runda 6

Bo.

No.

Name

Rtg

Pts.

Result

Pts.

Name

Rtg

No.

1

5

GM Jianu Vlad-Cristian

2498

1 – 0

IM Grunberg Mihai-Lucian

2429

8

2

13

IM Grecescu Gabriel-Andrei

2391

½ – ½

IM Doncea Vladimir

2422

10

3

3

IM Miron Lucian-Costin

2526

4

1 – 0

IM Manea Alexandru

2404

12

4

1

GM Nanu Costica-Ciprian

2537

4

1 – 0

4

FM Baciu Stefan

2243

20

5

19

NM Ciobanu Aurelian

2267

4

0 – 1

4

FM Anton Teodor

2423

9

6

26

CM Dolana Andrei-Theodor

2147

4

½ – ½

4

NM Stanciu Alexandru-Ovidiu

2363

15

7

7

GM Ionescu Constantin

2441

½ – ½

4

I David Alexandru-Vasile

2071

34

8

24

NM Stanca Adrian

2194

0 – 1

IM Mateuta Gabriel

2517

4

9

11

IM Burnoiu Nicolae-Costel

2407

0 – 1

I Vrencian Lehel

1961

48

10

25

FM Pessi Emil-George

2184

½ – ½

FM Daianu Cristian-Clement

2271

18

11

2

GM Murariu Andrei

2529

3

1 – 0

I Deac Bogdan-Daniel

2018

40

12

39

I Turlea Constantin

2054

3

0 – 1

3

GM Badea Bela

2491

6

13

43

I Vladescu Alin-Cristian

2012

3

½ – ½

3

FM Dobre Claudiu-Cristian

2364

14

14

17

NM Enache Danut-Alexandru

2296

3

1 – 0

3

CM Toma Radu-Cristian

2058

36

15

21

NM Mosnegutu Klauss

2239

3

0 – 1

3

CM Georgescu Cristian

2004

45

16

61

I Enache Marius-Laurentiu

1853

3

0 – 1

3

NM Vladescu Florin-George

2225

22

17

23

NM Nita Lucian

2206

3

1 – 0

3

CM Tomoaie Marian

1990

46

18

27

CM Dicu Razvan-Stefan

2145

3

1 – 0

3

I Dumitrescu Robert-Constantin

1943

50

19

67

I Camarascu Radu-Stefan

1771

3

1 – 0

3

CM Nastase Robert-Paul

2135

28

20

29

CM Raducanu Andrei-Augustin

2131

3

1 – 0

3

I Campeanu Alin-Vivian

1873

57

21

33

CM Tanase Florin-Gheorghe

2071

3

1 – 0

3

I Cosmulescu Alexandru-Paul

1869

58

22

35

I Stanciu Robert

2070

3

0 – 1

3

Cocos Mihai

1129

86

23

16

NM Miroiu George-Catalin

2318

1 – 0

CM Grigore Gigi

2057

37

24

66

I Miroi Robert-Andrei

1778

1 – 0

I Frunza Ionel

1895

55

25

31

I Irimia Ionut

2107

2

1 – 0

2

I Paune Florea

1855

60

26

63

CM Gavrilescu David

1838

2

½ – ½

2

I Dragomir Nicolae-Laurentiu

2097

32

27

69

I Banzea Alexandru-Bogdan

1723

2

1 – 0

2

I Danet Nicolae

2054

38

28

41

I Borodi Cosmin-Alin

2017

2

1 – 0

2

I Barbu George-Emilian

1823

64

29

71

I Mihalea Stefan

1693

2

1 – 0

2

FM Georgescu Gabriel-Ioan

2016

42

30

85

I Enache Valentin

1333

2

1 – 0

2

CM Cernea Radu-Gheorghe

2010

44

31

87

III Coman Vasile

1096

2

0 – 1

2

I Bolog Iulian

1962

47

32

51

I Turcu Ion

1937

2

1 – 0

2

I Vladescu Ovidiu-Viorel

1798

65

33

53

I Atomei Cristian

1929

2

1 – 0

2

I Marinescu Iustin

1747

68

34

88

III Corneanu Radu-Nicolae

1063

2

1 – 0

2

I Pirvulescu Adrian

1908

54

35

56

CM Fugulyan Grigore

1892

2

0 – 1

2

CM Pruna Constantin

1686

72

36

59

I Baciu Radu-George

1856

2

½ – ½

2

I Iorga Corneliu

1652

75

37

62

I Raducu Marcel

1840

1 – 0

I Marin Victor-Mihai

1947

49

38

77

I Chivulescu Adrian-Alexandru

1562

½ – ½

1

I Colac Marius-Daniel

1698

70

39

73

I Otetea Andrei

1656

1

1 – 0

1

III Andrei Alexandru-Daniel

1018

89

40

82

II Pasca Mihai-Alexandru

1511

1

1 – 0

1

I Ciocanaru Andrei

1653

74

41

83

I Pana Marian

1500

1

1 – 0

1

CM Hlinschi Mihai

1633

76

42

79

I Gheorghiu Alexandru-Dan

1540

1

1 – 0

1

Florea Adrian

1001

91

43

84

II Bucsoiu Vlad

1489

1

1 – 0

1

II Moroianu Stefan

1520

81

44

90

III Nistor Valentin-Vasile

1017

1

0 – 1

0

I Cristian Codrut

1562

78

45

80

I Zamora Aurel

1537

0

1

bye
46

30

I Paramanov Sergiu

2126

0

0

not paired
47

52

I Cimpoiasu Dan

1936

0

0

not paired

Runda 7

Bo.

No.

Name

Rtg

Pts.

Result

Pts.

Name

Rtg

No.

1

9

FM Anton Teodor

2423

5

½ – ½

GM Jianu Vlad-Cristian

2498

5

2

10

IM Doncea Vladimir

2422

5

0 – 1

5

GM Nanu Costica-Ciprian

2537

1

3

13

IM Grecescu Gabriel-Andrei

2391

5

½ – ½

5

IM Miron Lucian-Costin

2526

3

4

4

IM Mateuta Gabriel

2517

0 – 1

NM Stanciu Alexandru-Ovidiu

2363

15

5

8

IM Grunberg Mihai-Lucian

2429

1 – 0

CM Dolana Andrei-Theodor

2147

26

6

12

IM Manea Alexandru

2404

1 – 0

I David Alexandru-Vasile

2071

34

7

48

I Vrencian Lehel

1961

0 – 1

4

NM Ciobanu Aurelian

2267

19

8

23

NM Nita Lucian

2206

4

0 – 1

4

GM Murariu Andrei

2529

2

9

6

GM Badea Bela

2491

4

0 – 1

4

FM Pessi Emil-George

2184

25

10

45

CM Georgescu Cristian

2004

4

0 – 1

4

GM Ionescu Constantin

2441

7

11

86

Cocos Mihai

1129

4

0 – 1

4

NM Enache Danut-Alexandru

2296

17

12

18

FM Daianu Cristian-Clement

2271

4

0 – 1

4

CM Dicu Razvan-Stefan

2145

27

13

20

FM Baciu Stefan

2243

4

1 – 0

4

CM Raducanu Andrei-Augustin

2131

29

14

22

NM Vladescu Florin-George

2225

4

½ – ½

4

CM Tanase Florin-Gheorghe

2071

33

15

11

IM Burnoiu Nicolae-Costel

2407

1 – 0

4

I Camarascu Radu-Stefan

1771

67

16

14

FM Dobre Claudiu-Cristian

2364

0 – 1

I Miroi Robert-Andrei

1778

66

17

43

I Vladescu Alin-Cristian

2012

0 – 1

NM Miroiu George-Catalin

2318

16

18

40

I Deac Bogdan-Daniel

2018

½ – ½

NM Stanca Adrian

2194

24

19

51

I Turcu Ion

1937

3

0 – 1

3

NM Mosnegutu Klauss

2239

21

20

28

CM Nastase Robert-Paul

2135

3

1 – 0

3

I Atomei Cristian

1929

53

21

57

I Campeanu Alin-Vivian

1873

3

0 – 1

3

I Irimia Ionut

2107

31

22

58

I Cosmulescu Alexandru-Paul

1869

3

½ – ½

3

I Stanciu Robert

2070

35

23

36

CM Toma Radu-Cristian

2058

3

½ – ½

3

I Banzea Alexandru-Bogdan

1723

69

24

61

I Enache Marius-Laurentiu

1853

3

0 – 1

3

I Turlea Constantin

2054

39

25

72

CM Pruna Constantin

1686

3

0 – 1

3

I Borodi Cosmin-Alin

2017

41

26

46

CM Tomoaie Marian

1990

3

1 – 0

3

I Enache Valentin

1333

85

27

47

I Bolog Iulian

1962

3

1 – 0

3

III Corneanu Radu-Nicolae

1063

88

28

50

I Dumitrescu Robert-Constantin

1943

3

1 – 0

3

I Mihalea Stefan

1693

71

29

32

I Dragomir Nicolae-Laurentiu

2097

1 – 0

I Baciu Radu-George

1856

59

30

37

CM Grigore Gigi

2057

1 – 0

I Raducu Marcel

1840

62

31

55

I Frunza Ionel

1895

½ – ½

CM Gavrilescu David

1838

63

32

75

I Iorga Corneliu

1652

0 – 1

2

CM Fugulyan Grigore

1892

56

33

38

I Danet Nicolae

2054

2

0 – 1

2

I Otetea Andrei

1656

73

34

42

FM Georgescu Gabriel-Ioan

2016

2

0 – 1

2

I Chivulescu Adrian-Alexandru

1562

77

35

44

CM Cernea Radu-Gheorghe

2010

2

0 – 1

2

I Gheorghiu Alexandru-Dan

1540

79

36

54

I Pirvulescu Adrian

1908

2

0 – 1

2

II Pasca Mihai-Alexandru

1511

82

37

60

I Paune Florea

1855

2

1 – 0

2

II Bucsoiu Vlad

1489

84

38

64

I Barbu George-Emilian

1823

2

½ – ½

2

I Pana Marian

1500

83

39

65

I Vladescu Ovidiu-Viorel

1798

2

1 – 0

2

III Coman Vasile

1096

87

40

68

I Marinescu Iustin

1747

2

0 – 1

I Colac Marius-Daniel

1698

70

41

49

I Marin Victor-Mihai

1947

0 – 1

1

I Ciocanaru Andrei

1653

74

42

76

CM Hlinschi Mihai

1633

1

1 – 0

1

III Nistor Valentin-Vasile

1017

90

43

89

III Andrei Alexandru-Daniel

1018

1

0 – 1

1

I Cristian Codrut

1562

78

44

91

Florea Adrian

1001

1

1 – 0

1

I Zamora Aurel

1537

80

45

81

II Moroianu Stefan

1520

1

1

bye
46

30

I Paramanov Sergiu

2126

0

0

not paired
47

52

I Cimpoiasu Dan

1936

0

0

not paired

Runda 8

Bo.

No.

Name

Rtg

Pts.

Result

Pts.

Name

Rtg

No.

1

1

GM Nanu Costica-Ciprian

2537

6

0 – 1

6

GM Jianu Vlad-Cristian

2498

5

2

15

NM Stanciu Alexandru-Ovidiu

2363

1 – 0

IM Miron Lucian-Costin

2526

3

3

12

IM Manea Alexandru

2404

½ – ½

IM Grunberg Mihai-Lucian

2429

8

4

9

FM Anton Teodor

2423

½ – ½

IM Grecescu Gabriel-Andrei

2391

13

5

2

GM Murariu Andrei

2529

5

0 – 1

5

NM Ciobanu Aurelian

2267

19

6

7

GM Ionescu Constantin

2441

5

1 – 0

5

FM Baciu Stefan

2243

20

7

25

FM Pessi Emil-George

2184

5

1 – 0

5

IM Doncea Vladimir

2422

10

8

17

NM Enache Danut-Alexandru

2296

5

1 – 0

5

CM Dicu Razvan-Stefan

2145

27

9

34

I David Alexandru-Vasile

2071

0 – 1

IM Mateuta Gabriel

2517

4

10

33

CM Tanase Florin-Gheorghe

2071

0 – 1

IM Burnoiu Nicolae-Costel

2407

11

11

16

NM Miroiu George-Catalin

2318

0 – 1

CM Dolana Andrei-Theodor

2147

26

12

48

I Vrencian Lehel

1961

0 – 1

NM Vladescu Florin-George

2225

22

13

66

I Miroi Robert-Andrei

1778

0 – 1

4

GM Badea Bela

2491

6

14

45

CM Georgescu Cristian

2004

4

1 – 0

4

FM Daianu Cristian-Clement

2271

18

15

21

NM Mosnegutu Klauss

2239

4

1 – 0

4

I Deac Bogdan-Daniel

2018

40

16

67

I Camarascu Radu-Stefan

1771

4

1 – 0

4

NM Nita Lucian

2206

23

17

24

NM Stanca Adrian

2194

4

– – +

4

I Dumitrescu Robert-Constantin

1943

50

18

41

I Borodi Cosmin-Alin

2017

4

0 – 1

4

CM Nastase Robert-Paul

2135

28

19

29

CM Raducanu Andrei-Augustin

2131

4

0 – 1

4

CM Tomoaie Marian

1990

46

20

31

I Irimia Ionut

2107

4

1 – 0

4

I Bolog Iulian

1962

47

21

39

I Turlea Constantin

2054

4

0 – 1

4

Cocos Mihai

1129

86

22

58

I Cosmulescu Alexandru-Paul

1869

0 – 1

FM Dobre Claudiu-Cristian

2364

14

23

69

I Banzea Alexandru-Bogdan

1723

½ – ½

I Dragomir Nicolae-Laurentiu

2097

32

24

35

I Stanciu Robert

2070

1 – 0

CM Grigore Gigi

2057

37

25

36

CM Toma Radu-Cristian

2058

0 – 1

I Vladescu Alin-Cristian

2012

43

26

71

I Mihalea Stefan

1693

3

0 – 1

3

I Turcu Ion

1937

51

27

53

I Atomei Cristian

1929

3

1 – 0

3

I Vladescu Ovidiu-Viorel

1798

65

28

73

I Otetea Andrei

1656

3

0 – 1

3

I Frunza Ionel

1895

55

29

56

CM Fugulyan Grigore

1892

3

1 – 0

3

I Gheorghiu Alexandru-Dan

1540

79

30

57

I Campeanu Alin-Vivian

1873

3

0 – 1

3

CM Pruna Constantin

1686

72

31

77

I Chivulescu Adrian-Alexandru

1562

3

0 – 1

3

I Paune Florea

1855

60

32

85

I Enache Valentin

1333

3

0 – 1

3

I Enache Marius-Laurentiu

1853

61

33

63

CM Gavrilescu David

1838

3

1 – 0

3

II Pasca Mihai-Alexandru

1511

82

34

88

III Corneanu Radu-Nicolae

1063

3

0 – 1

I Baciu Radu-George

1856

59

35

62

I Raducu Marcel

1840

1 – 0

I Iorga Corneliu

1652

75

36

70

I Colac Marius-Daniel

1698

0 – 1

I Barbu George-Emilian

1823

64

37

83

I Pana Marian

1500

½ – ½

2

FM Georgescu Gabriel-Ioan

2016

42

38

78

I Cristian Codrut

1562

2

0 – 1

2

I Danet Nicolae

2054

38

39

81

II Moroianu Stefan

1520

2

0 – 1

2

CM Cernea Radu-Gheorghe

2010

44

40

84

II Bucsoiu Vlad

1489

2

0 – 1

2

I Pirvulescu Adrian

1908

54

41

87

III Coman Vasile

1096

2

1 – 0

2

I Marinescu Iustin

1747

68

42

74

I Ciocanaru Andrei

1653

2

1 – 0

2

CM Hlinschi Mihai

1633

76

43

90

III Nistor Valentin-Vasile

1017

1

0 – 1

2

Florea Adrian

1001

91

44

80

I Zamora Aurel

1537

1

0 – 1

1

III Andrei Alexandru-Daniel

1018

89

45

49

I Marin Victor-Mihai

1947

1

bye
46

30

I Paramanov Sergiu

2126

0

0

not paired
47

52

I Cimpoiasu Dan

1936

0

0

not paired

Runda 9

Bo.

No.

Name

Rtg

Pts.

Result

Pts.

Name

Rtg

No.

1

5

GM Jianu Vlad-Cristian

2498

7

½ – ½

6

GM Ionescu Constantin

2441

7

2

15

NM Stanciu Alexandru-Ovidiu

2363

0 – 1

6

GM Nanu Costica-Ciprian

2537

1

3

8

IM Grunberg Mihai-Lucian

2429

6

½ – ½

6

FM Anton Teodor

2423

9

4

19

NM Ciobanu Aurelian

2267

6

0 – 1

6

IM Manea Alexandru

2404

12

5

13

IM Grecescu Gabriel-Andrei

2391

6

½ – ½

6

NM Enache Danut-Alexandru

2296

17

6

3

IM Miron Lucian-Costin

2526

1 – 0

6

FM Pessi Emil-George

2184

25

7

4

IM Mateuta Gabriel

2517

1 – 0

NM Vladescu Florin-George

2225

22

8

26

CM Dolana Andrei-Theodor

2147

1 – 0

IM Burnoiu Nicolae-Costel

2407

11

9

28

CM Nastase Robert-Paul

2135

5

0 – 1

5

GM Murariu Andrei

2529

2

10

6

GM Badea Bela

2491

5

½ – ½

5

I Irimia Ionut

2107

31

11

10

IM Doncea Vladimir

2422

5

1 – 0

5

CM Georgescu Cristian

2004

45

12

20

FM Baciu Stefan

2243

5

0 – 1

5

I Dumitrescu Robert-Constantin

1943

50

13

46

CM Tomoaie Marian

1990

5

0 – 1

5

NM Mosnegutu Klauss

2239

21

14

27

CM Dicu Razvan-Stefan

2145

5

½ – ½

5

I Camarascu Radu-Stefan

1771

67

15

86

Cocos Mihai

1129

5

0 – 1

NM Miroiu George-Catalin

2318

16

16

14

FM Dobre Claudiu-Cristian

2364

1 – 0

I Stanciu Robert

2070

35

17

43

I Vladescu Alin-Cristian

2012

0 – 1

CM Tanase Florin-Gheorghe

2071

33

18

34

I David Alexandru-Vasile

2071

0 – 1

I Vrencian Lehel

1961

48

19

18

FM Daianu Cristian-Clement

2271

4

1 – 0

I Miroi Robert-Andrei

1778

66

20

23

NM Nita Lucian

2206

4

1 – 0

4

I Atomei Cristian

1929

53

21

55

I Frunza Ionel

1895

4

0 – 1

4

CM Raducanu Andrei-Augustin

2131

29

22

32

I Dragomir Nicolae-Laurentiu

2097

4

½ – ½

4

CM Fugulyan Grigore

1892

56

23

60

I Paune Florea

1855

4

0 – 1

4

I Turlea Constantin

2054

39

24

40

I Deac Bogdan-Daniel

2018

4

1 – 0

4

CM Gavrilescu David

1838

63

25

61

I Enache Marius-Laurentiu

1853

4

1 – 0

4

I Borodi Cosmin-Alin

2017

41

26

72

CM Pruna Constantin

1686

4

0 – 1

4

I Bolog Iulian

1962

47

27

51

I Turcu Ion

1937

4

1 – 0

4

I Banzea Alexandru-Bogdan

1723

69

28

64

I Barbu George-Emilian

1823

0 – 1

CM Toma Radu-Cristian

2058

36

29

37

CM Grigore Gigi

2057

½ – ½

I Cosmulescu Alexandru-Paul

1869

58

30

59

I Baciu Radu-George

1856

1 – 0

I Raducu Marcel

1840

62

31

38

I Danet Nicolae

2054

3

1 – 0

3

I Chivulescu Adrian-Alexandru

1562

77

32

44

CM Cernea Radu-Gheorghe

2010

3

1 – 0

3

I Pana Marian

1500

83

33

54

I Pirvulescu Adrian

1908

3

1 – 0

3

I Enache Valentin

1333

85

34

79

I Gheorghiu Alexandru-Dan

1540

3

0 – 1

3

I Campeanu Alin-Vivian

1873

57

35

65

I Vladescu Ovidiu-Viorel

1798

3

1 – 0

3

III Corneanu Radu-Nicolae

1063

88

36

82

II Pasca Mihai-Alexandru

1511

3

0 – 1

3

I Mihalea Stefan

1693

71

37

87

III Coman Vasile

1096

3

0 – 1

3

I Otetea Andrei

1656

73

38

91

Florea Adrian

1001

3

0 – 1

3

I Ciocanaru Andrei

1653

74

39

42

FM Georgescu Gabriel-Ioan

2016

0 – 1

I Colac Marius-Daniel

1698

70

40

75

I Iorga Corneliu

1652

0 – 1

I Marin Victor-Mihai

1947

49

41

68

I Marinescu Iustin

1747

2

1 – 0

2

I Cristian Codrut

1562

78

42

76

CM Hlinschi Mihai

1633

2

1 – 0

2

II Bucsoiu Vlad

1489

84

43

89

III Andrei Alexandru-Daniel

1018

2

1 – 0

2

II Moroianu Stefan

1520

81

44

80

I Zamora Aurel

1537

1

1 – 0

1

III Nistor Valentin-Vasile

1017

90

45

24

NM Stanca Adrian

2194

4

0

not paired
46

30

I Paramanov Sergiu

2126

0

0

not paired
47

52

I Cimpoiasu Dan

1936

0

0

not paired

Clasament final

Rk. Name FED

Rtg

Club/City

Pts.

 TB1 

 TB2 

 TB3 

1 GM Jianu Vlad-Cristian ROU

2498

Csm Lugoj

7.5

55.5

43.5

45.50

2 IM Manea Alexandru ROU

2404

Csm Lugoj

7.0

50.5

39.0

37.00

3 GM Nanu Costica-Ciprian ROU

2537

Cs Dinamo Bucuresti

7.0

49.0

37.5

36.00

4 IM Grunberg Mihai-Lucian ROU

2429

Cs Aem Luxten Timisoara

6.5

54.5

43.0

36.75

5 IM Grecescu Gabriel-Andrei ROU

2391

Cs Sinandrei Timis

6.5

53.5

42.5

37.25

6 NM Stanciu Alexandru-Ovidiu ROU

2363

Lps Satu Mare

6.5

53.5

41.5

35.75

7 CM Dolana Andrei-Theodor ROU

2147

Clubul Central De Sah Bucurest

6.5

51.5

41.0

35.25

8 FM Anton Teodor ROU

2423

Cs Studentesc Medicina Timisoa

6.5

50.5

39.0

35.25

9 GM Ionescu Constantin ROU

2441

Cs Victoria Techirghiol

6.5

49.0

37.5

36.00

10 IM Miron Lucian-Costin ROU

2526

Acs De Sah Apa Nova Bucuresti

6.5

47.5

37.5

32.75

11 NM Enache Danut-Alexandru ROU

2296

Cs Ineu

6.5

46.0

37.0

29.75

12 IM Mateuta Gabriel ROU

2517

Cs Politehnica Iasi

6.5

46.0

36.5

31.75

13 IM Doncea Vladimir ROU

2422

Acs De Sah Apa Nova Bucuresti

6.0

49.0

38.0

30.25

14 NM Ciobanu Aurelian ROU

2267

Clubul Municipal De Sah Speran

6.0

48.5

38.0

28.50

15 FM Pessi Emil-George ROU

2184

Cs Muncitorul Resita

6.0

46.0

36.5

27.25

16 GM Murariu Andrei ROU

2529

Sah Club Cugir

6.0

46.0

36.0

29.00

17 I Dumitrescu Robert-Constantin ROU

1943

Clubul Central De Sah Bucurest

6.0

43.5

33.0

25.50

18 NM Mosnegutu Klauss ROU

2239

Cs Conpet Ploiesti

6.0

40.5

32.5

25.50

19 I Vrencian Lehel ROU

1961

Ac De Sah Cavalerul Sf Gheorgh

5.5

52.5

41.0

31.50

20 CM Dicu Razvan-Stefan ROU

2145

Cs Otopeni

5.5

46.5

37.5

24.75

21 GM Badea Bela ROU

2491

Cs Dinamo Bucuresti

5.5

45.0

35.0

25.75

22 NM Vladescu Florin-George ROU

2225

Cs Siciliana Bucuresti

5.5

45.0

34.5

26.75

23 NM Miroiu George-Catalin ROU

2318

Cs Conpet Ploiesti

5.5

45.0

34.5

24.00

24 IM Burnoiu Nicolae-Costel ROU

2407

Clubul De Sah Deva

5.5

44.0

34.5

24.75

25 CM Tanase Florin-Gheorghe ROU

2071

Clubul Central De Sah Bucurest

5.5

43.5

35.0

22.75

26 I Irimia Ionut ROU

2107

Cs Spartac Bucuresti

5.5

42.5

33.0

23.25

27 FM Dobre Claudiu-Cristian ROU

2364

Cs Universitar Ploiesti

5.5

41.5

32.5

24.75

28 I Camarascu Radu-Stefan ROU

1771

Cs De Sah Ioios Brasov

5.5

40.5

33.0

23.75

29 FM Baciu Stefan ROU

2243

Cs Conpet Ploiesti

5.0

49.5

38.0

23.50

30 I Deac Bogdan-Daniel ROU

2018

Sah Club Ramnicu Valcea

5.0

47.5

38.0

24.25

31 CM Raducanu Andrei-Augustin ROU

2131

Acs Sah Chindia Targoviste

5.0

46.5

35.5

23.00

32 CM Nastase Robert-Paul ROU

2135

Clubul Central De Sah Bucurest

5.0

45.5

34.0

20.50

33 FM Daianu Cristian-Clement ROU

2271

Cs Otopeni

5.0

44.0

35.0

20.50

34 NM Nita Lucian ROU

2206

Cs Universitatea Targoviste

5.0

44.0

34.5

19.50

35 I Turcu Ion ROU

1937

Cs Spartac Bucuresti

5.0

43.5

33.0

19.50

36 CM Georgescu Cristian ROU

2004

Cs Spartac Bucuresti

5.0

42.5

35.5

19.00

37 I Bolog Iulian ROU

1962

Club Sah Caissa Miercurea Ciuc

5.0

42.5

32.5

19.50

38 Cocos Mihai ROU

1129

Acs Master Mind Bucuresti

5.0

41.5

31.5

21.50

39 I Turlea Constantin ROU

2054

Cs Universitar Ploiesti

5.0

41.0

33.0

19.00

40 CM Tomoaie Marian ROU

1990

Sport Club Juventus Bucuresti

5.0

37.5

31.0

15.50

41 I Enache Marius-Laurentiu ROU

1853

Css Ilfov

5.0

35.0

27.0

14.50

42 I David Alexandru-Vasile ROU

2071

Acs De Sah Apa Nova Bucuresti

4.5

51.0

41.0

23.50

43 I Miroi Robert-Andrei ROU

1778

Acs De Sah Apa Nova Bucuresti

4.5

42.5

34.0

18.00

44 CM Toma Radu-Cristian ROU

2058

Cs Otopeni

4.5

41.5

33.5

16.00

45 I Vladescu Alin-Cristian ROU

2012

Acs Master Mind Bucuresti

4.5

41.5

32.5

16.25

46 I Dragomir Nicolae-Laurentiu ROU

2097

Cs Spartac Bucuresti

4.5

41.5

31.5

17.75

47 I Stanciu Robert ROU

2070

Cs Tinerii Maestri Bucuresti

4.5

40.5

32.0

14.00

48 CM Fugulyan Grigore ROU

1892

Cs Lacul Ursu Sovata

4.5

36.0

28.5

13.25

49 I Baciu Radu-George ROU

1856

Clubul Central De Sah Bucurest

4.5

32.5

24.5

10.50

50 NM Stanca Adrian ROU

2194

Cs Colosseum Giurgiu

4.0

48.0

37.5

19.50

51 I Atomei Cristian ROU

1929

Asociatia Sah Club 82-83 Bucur

4.0

42.5

33.0

15.00

52 I Cosmulescu Alexandru-Paul ROU

1869

Cs Petrom Flacara Moreni

4.0

42.0

32.5

15.75

53 I Campeanu Alin-Vivian ROU

1873

Acs Sah Club Vados Arad

4.0

41.5

32.5

15.00

54 I Banzea Alexandru-Bogdan ROU

1723

Acs De Sah Apa Nova Bucuresti

4.0

40.5

31.0

13.50

55 CM Grigore Gigi ROU

2057

Cs Alcor Bucuresti

4.0

39.5

31.5

14.25

56 I Borodi Cosmin-Alin ROU

2017

Cs Sah Club Potaissa Turda

4.0

38.0

30.0

15.50

57 I Frunza Ionel ROU

1895

Cs Petrom Flacara Moreni

4.0

36.5

27.5

13.50

58 I Vladescu Ovidiu-Viorel ROU

1798

Acs Master Mind Bucuresti

4.0

36.0

29.0

12.50

59 I Pirvulescu Adrian ROU

1908

Cs Tinerii Maestri Bucuresti

4.0

35.0

27.5

12.00

60 I Otetea Andrei ROU

1656

Clubul Central De Sah Bucurest

4.0

34.5

27.0

11.50

61 I Mihalea Stefan ROU

1693

Cs Universitatea Targoviste

4.0

34.5

26.5

9.00

62 I Danet Nicolae ROU

2054

Cs Spartac Bucuresti

4.0

34.5

25.5

11.00

63 CM Pruna Constantin ROU

1686

Acs Master Mind Bucuresti

4.0

34.0

28.0

10.50

64 I Paune Florea ROU

1855

Sport Club Juventus Bucuresti

4.0

33.5

26.5

9.00

65 CM Cernea Radu-Gheorghe ROU

2010

Sport Club Juventus Bucuresti

4.0

33.5

26.0

11.00

66 CM Gavrilescu David ROU

1838

Cs Studentesc Medicina Timisoa

4.0

32.0

25.5

10.75

67 I Ciocanaru Andrei ROU

1653

Cs De Sah Ioios Brasov

4.0

27.5

21.0

10.00

68 I Marin Victor-Mihai ROU

1947

Clubul Central De Sah Bucurest

3.5

35.0

26.5

10.50

I Raducu Marcel ROU

1840

Cs Alcor Bucuresti

3.5

35.0

26.5

10.50

70 I Barbu George-Emilian ROU

1823

Sport Club Juventus Bucuresti

3.5

33.5

27.0

8.50

71 I Colac Marius-Daniel ROU

1698

Acs Argesul 1 Decembrie

3.5